Regisztráció

Részvételi feltételek 2021

1.            A CEWE Stiftung & Co. KGaA, székhely: Oldenburg, Németország (a továbbiakban: CEWE), meghirdeti a „CEWE Photo Award 2021 – Our world is beautiful” fotópályázatot. A pályázat célja a világ szépségének bemutatása a fotósok szemszögéből. A nyertes fotók kiválasztásáról zsűri dönt. A CEWE 1000 értékes nyereménnyel díjazza a nyerteseket. A győztes fotók honlapunkon a „Nyertesek” oldalon kerülnek bemutatásra. Minden díjazottat írásban, e-mailben és/vagy postai úton értesítünk.

 

2.            A fő pályázaton belül rövidebb időtartamokkal speciális, tematikus értékelések zajlanak le. Ezek a speciális értékelések különböző országokban (regionálisan) és adott esetben együttműködő partnerekkel kerülnek lebonyolításra. A fő pályázat részvételi feltételei minden speciális értékelés felett állnak. Az eltérő rendelkezéseket a pályázati felület megfelelő oldalai tartalmazzák.
 

3.            Részvételre jogosult minden természetes személy, aki a 18. életévét betöltötte. A részvétel nem korlátozódik a szervező ügyfeleire, és nem függ áruk vagy szolgáltatások vásárlásától. Ha a résztvevő cselekvőképessége korlátozott, akkor törvényes képviselőjének beleegyezése szükséges. A pályázat koncepciójának kidolgozásában és megvalósításában közreműködő személyek, valamint a CEWE munkatársai és azok hozzátartozói nem vehetnek részt a versenyben. Ezen kívül a szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint, alapos indok esetén bizonyos személyeket kizárjon a versenyből, például:

  1. jelen részvételi feltételek megsértése esetén
  2. tisztességtelen magatartás esetén

3.3  a nyerési esélyt növelő vagy az előnyszerzésre irányuló manipulációk esetén, valamint

3.4  a regisztrációval vagy a fotók benyújtásával kapcsolatos helytelen vagy félrevezető információk esetén.

4.            A résztvevők legfeljebb 100, saját maguk által készített fotóval pályázhatnak, amelyek felett teljes szerzői és használati joggal rendelkeznek, és amelyek témája nem ellenkezik sem a származási ország, sem az Európai Unió jogi rendelkezéseivel, sem a képen ábrázolt személyek személyiségi jogaival. A fotókat 2021. május 31-ig lehet feltölteni a következő tíz kategóriában: „Tájak”, „Emberek”, „Természet”, „Sport”, „Építészet és technológia”, „Ételek”, „Utazás és kultúra”, „Állatok”, „Hobbi és szabadidő”, valamint „Légi felvételek”. Pályázni kizárólag online módon, a pályázat holnapjain lehet. A postai vagy egyéb úton benyújtott munkákat nem áll módunkban figyelembe venni.

 

5.            A pályázók a feltöltött fényképeket, valamint a képek adatait és leírását személyes felhasználói fiókjukon keresztül kezelhetik. A feltölthető képek felbontása minimum 1 080 x 1 080 pixel, fájlmérete pedig maximum 22 megabájt (MB). A képek kizárólag JPEG-formátumban tölthetők fel. Ezen túlmenően a pályázóknak rendelkezniük kell a feltöltött képek eredeti méretű változatával is, melyet a szervező a pályázóktól adott esetben kiállításokon és nyomtatott médiumokban való megjelentetés céljából a lent foglalt marketingtevékenységek keretében elkérhet.
 

6.            A pályázat szervezője fenntartja magának a jogot, hogy a témakiírástól jelentős mértékben eltérő képállományokat törölje. A képek törléséről nem történik külön értesítés. Továbbá a pályázat szervezője fenntartja magának a jogot, hogy bármikor és előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy kiegészítse az általa rendelkezésre bocsátott tartalmakat, akkor is, ha ez befolyásolja a pályázat részvételi feltételeit.

7. A résztvevő a pályázaton való részvételével a CEWE-t és a CEWE kapcsolt vállalkozásait visszavonhatatlan, egyszeri, határozatlan időre szóló és térben korlátlan használati joggal ruházza fel a feltöltött fotó(k) PR-tevékenység keretében történő felhasználásához. Minderre kizárólag a résztvevő részvételével megrendezett pályázattal vagy jövőbeli pályázatokkal összefüggésben és az azt követő kommunikációban kerül sor. Ez a jog kiterjed a közzététel, a sokszorosítás, az illusztráció és a terjesztés lehetőségére a CEWE önreklámozása és önbemutatása céljából a fotópályázatokkal összefüggésben.

Ez az engedély magában foglalja a benyújtott fotók minden médiacsatornán, nyomtatott és digitális formában, valamint kiállításokon történő felhasználását

  1. kiállításokon történő bemutatását,
  2. a kiállítási tárgyak elárverezését egy nemes cél érdekében,

7.3  az interneten és a közösségi hálókon történő közzétételét (ideértve a specifikus csatornák, például a Facebook, Instagram vagy Snapchat formátumához való hozzáigazítást),

7.4  a felvétel más publikációkban történő megjelenését, beleértve harmadik felek sajtótudósításait, valamint

7.5  a CEWE fotópályázatok szolgáltatásainak bemutatását.

Az egyéb üzleti célra történő felhasználás a résztvevő külön hozzájárulásához kötött.

  1. A fotópályázaton történő részvételével a résztvevő megerősíti, hogy ő a feltöltött képek szerzője, és így korlátlan felhasználási joggal rendelkezik a fotók felett. A résztvevő megerősíti továbbá, hogy az általa feltöltött fotók felett harmadik fél semmilyen jogokkal nem rendelkezik; különös tekintettel arra, hogy a képen felismerhető és látható minden személy egyetért a fent megnevezett felhasználási formákkal, és azok nem sértik harmadik fél szomszédos jogait. A résztvevő ezennel mentesíti a CEWE-t a harmadik fél által támasztott esetleges követelések alól.

 

9.            A benyújtott fotók közzétételével együtt a szervező részéről a résztvevő teljes neve kerül feltüntetésre szerzőként.
 

10.         A pályázó biztosítja a szervezőket arról, hogy a feltöltött fájlok tartalma nem sérti az érvényes tilalmi rendelkezéseket, különös tekintettel a gyermekpornográfia terjesztésére vonatkozó tilalmat. A törvénysértést, erőszak dicsőítését, pornográfiát, rasszizmust vagy más, a jóérzésbe ütköző témákat ábrázoló, illetve a pályázat manipulálására irányuló fotókat a szervező eltávolítja. A képek törléséről nem történik külön értesítés.
 

11.         A fotók közzététele a közzétételi feltételek keretében díjtalan. A szervező által a „Díjak” oldalon meghirdetett tárgynyeremények és/vagy utalványok készpénzre nem válthatók és a cseréjük kizárt. A díjak harmadik fél részére történő átruházása sem lehetséges. A résztvevő lemond arról, hogy a feltöltött fotókat kisajátítsa olyan elemekkel, mint keretek, vízjelek, címkék stb. A CEWE fenntartja a jogot, hogy a CEWE Photo Award pályázaton való részvételből a manipulált fotókat kizárja és törölje. A résztvevőt erről külön nem értesítik.
 

12.         A résztvevő bármikor visszavonhatja fotóit a pályázatból az érintett fotó törlésével a személyes felhasználói fiókon keresztül. Kivételt képeznek azok a fotók, melyek a zsűrizést követően már felkerültek a honlap „Nyertesek” oldalára.
 

13.         A fotók feltöltésével a résztvevő elfogadja a Részvételi feltételeket.

 

14.         Jogi út kizárva. A német jog alkalmazandó, kivéve az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményét (CISG). A joghatóság helye Oldenburg (Oldbg.).

 

15.         Elválaszthatósági záradék: Amennyiben a részvételi feltételek bármelyik rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen vagy érvénytelenné válik, a részvétel ezen feltételeinek érvényességét az nem érinti. Az érvénytelen rendelkezés helyett azt a jogi szabályozást kell alkalmazni, amely gazdaságilag legközelebb áll a hatálytalan rendelkezésben kifejezett szándékhoz és célhoz. Ugyanez vonatkozik a részvételi feltételek szabályozási hiányosságaira is.

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description