Regisztráció

Adatvédelmi nyilatkozat

Mi, a CEWE Stiftung & Co. KGaA, székhely: Oldenburg, Németország (a továbbiakban: CEWE) örömmel fogadjuk látogatását honlapjainkon és örülünk, hogy érdeklődik a CEWE fotópályázata iránt.

Mi a CEWE-nél tiszteletben tartjuk az Ön magánszféráját. Valamennyi gyűjtött adat a mi ajánlatunk javítását szolgálja. Az ügyfelek és felhasználók adatvédelme és adatbiztonsága a CEWE-nél magas prioritást élvez. Ezért az Ön személyes adatainak védelme valamennyi üzleti folyamatunk során különleges jelentőséggel bír.

Ebben az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 13. cikke szerinti adatvédelmi nyilatkozatban arról tájékoztatjuk, hogy a CEWE-nél a honlapjainkon tett látogatása és a fotópályázaton való részvétele során milyen információkat gyűjtünk, és azokat miként használjuk fel. A nyilatkozat mindazonáltal nem vonatkozik további vállalkozások web-oldalaira, amelyek a mi oldalainkra mutató linket tartalmaznak vagy amelyekre a mi web-oldalaink linkjei mutatnak.

1. A személyes adatok gyűjtése és feldolgozása

Amikor Ön felkeresi a web-oldalunkat, akkor a web-szerverünk ideiglenesen hozzáférési adatokat ment, mint pl. az Ön hozzáférésének IP-címe, a Session-azonosító az Ön kapcsolati munkamenetének azonosítása céljából, valamint a látogatás dátuma és időpontja. Ezen adatokat a törvényes kereteken belül folytatott használat befejezése után töröljük. A személyes adatok tárolására csak akkor kerül sor, ha ezt Ön önkéntesen pl. fotópályázatunkra történő regisztráció, fotóinak fotópályázatunkra történő benevezése vagy egy felmérés keretében megadja. Ön a mindenkori adatmegadási és kapcsolatfelvételi kérdőíveken keresztül kap információt az adatgyűjtés céljáról.

2. Adatok küldése az interneten keresztül

Az olyan bizalmas adatok, mint Log-in, jelszavak vagy címadatok átvitele kizárólag kódolt kapcsolatokon (HTTPS / SSL) keresztül történik és azok biztonsági szervereken kerülnek eltárolásra.

3. Az adatok harmadik országokba történő átadásával kapcsolatos tudnivalók

Ügyfélszolgálatunk folyamatos elérhetőségének biztosítása érdekében a GDPR alkalmazási területén kívül bizonyos pontokon különböző szolgálatóktól kapunk támogatást. Ezekkel a szolgáltatókkal az EU-s előírásoknak megfelelő záradékkal kiegészített szerződéseket kötöttünk, és rendszeresen megbizonyosodunk arról, hogy szigorú adatvédelmi követelményeinket teljes körűen betarják-e.

4. A személyes adatok és célkapcsolat alkalmazása és továbbadása

Az Ön által megadott adatokat a CEWE fotópályázat lebonyolítására használjuk. Az Ön adatait a mindenkor érvényes adatvédelmi előírásoknak megfelelően egyedül csak a mindenkori gyűjtéshez kapcsolódó célra és jogos saját üzleti érdekeink biztosítására, különösen a web-oldalak műszaki adminisztrációjára használjuk. Csak, abban az esetben használjuk termékekre vonatkozó körkérdésekhez és marketingcélokra is, ha Ön ahhoz előzetesen hozzájárult. Ön a kiadott hozzájárulását jövőbeni hatállyal bármikor visszavonhatja.

Ebben az összefüggésben a CEWE további vállalkozásokat és magánszemélyeket bíz meg részfeladatok teljesítésével. Ezeknek a szolgáltatóknak hozzáférésük van azokhoz a személyes információkhoz, amelyek feladataik teljesítéséhez szükségesek. Ezeket az adatokat azonban kizárólag csak ezekre a célokra szabad használniuk. Szolgáltatóinkat köteleztük arra, hogy az információkat a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek és adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően kezeljék.

A személyes adatok állami hatóságok részére történő megadása csak kényszerítő jogi előírások keretében történik meg. Harmadik (privát-)személyek az Ön adataira vonatkozóan az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem kaphatnak betekintést.

Munkatársainkat kötelezzük a bizalmas státusz megőrzésére és a mérvadó adatvédelmi jogi előírások betartására.

A hírlevélre történő feliratkozás esetén az Ön e-mail címét a saját reklámcéljainkra használjuk, ameddig Ön a hírlevélről le nem iratkozik. Az ehhez szükséges vagy az Ön által közölt adatokat arra használjuk, hogy rendszeresen hírlevelet küldjünk Önnek e-mailben. A hírlevélről való leiratkozás a hírlevélben megtalálható, erre szolgáló hivatkozás segítségével bármikor lehetséges.

A hatályos adatvédelmi törvény szerint Önnek joga van a tárolt adataival kapcsolatos, ingyenes információkéréshez, valamint joga van ezeknek az adatoknak a helyesbítéséhez, zárolásához vagy törléséhez.

5. Sütik alkalmazása

Felkeresett weboldalaink vonzóbb kialakítása és bizonyos funkciók használatának lehetővé tétele céljából ún. sütiket alkalmazunk a különböző oldalakon. Ezek olyan kisméretű szöveges fájlok, amelyek az Ön végberendezésén kerülnek eltárolásra. Az általunk alkalmazott egyes sütik a böngésző-munkafolyamat befejezése után, azaz a böngésző bezárását követően újra törlésre kerülnek (munkamenet-sütik). Más sütik az Ön végberendezésén maradnak és lehetővé teszik számunkra vagy partnervállalkozásaink számára az Ön böngészőjének a következő látogatáskor történő újrafelismerését (perzisztens sütik).

A feldolgozás az GDPR 6. cikk 1. bekezdése f pontja alapján történik. Önnek lehetősége van oly módon beállítani a böngészőjét, hogy információt kap a sütik alkalmazásáról és egyenként engedélyezheti a sütik használatát vagy teljesen megtilthatja azt. Amennyiben Ön nem engedélyezi a sütik használatát, a működés korlátozva lehet.

6. Anonim felhasználói adatok gyűjtése

Web-oldalainkon az Adobe Systems Inc. (http://adobe.com) cég web-analítikai technológiái segítségével marketing- és optimalizálási célokra adatokat gyűjtünk és tárolunk, amelyekből álnevek felhasználásával használói profilokat állítunk elő. Ezek a használói profilok a látogatói viselkedés elemzésére szolgálnak és ajánlataink javítására és szükség szerinti kialakítására kiértékeljük azokat. Ehhez sütiket lehet használni. Ezek olyan kisméretű szöveges fájlok, amelyek az oldal látogatójának számítógépén, helyben kerülnek eltárolásra és ily módon web-oldalaink ismételt látogatása esetén lehetővé teszik az újrafelismerést.

Az álnéven létrehozott használói profilok az érintett fél külön megadandó, kifejezett hozzájárulása nélkül nem kerülnek az álnév viselőjének személyes adataival összevezetésre.

A web-analízis céljait szolgáló adatgyűjtést és -mentést jövőbeni érvénnyel a következő linkre történő kattintással bármikor visszavonhatja: Deaktivierung Adobe Analytics

7. Biztonsági intézkedések

A CEWE széleskörű műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Ön, nálunk kezelt adatainak visszaéléssel, véletlen vagy szándékos manipulációval vagy jogosulatlan személyek általi hozzáféréssel szembeni védelme céljából. Biztonsági rendszerünket a technológia fejlődésének megfelelően folyamatosan javítjuk.

8. Érintett jogok

Személyes adatainak feldolgozásakor az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) meghatározott jogokat szavatol az Ön számára:

1. Információkéréshez való jog (GDPR 15. cikk):

Önnek joga van információt kérni arról, hogy személyes adatait feldolgozzák-e. Ha igen, akkor Önnek joga van a személyes adataival és a GDPR 15. cikkében felsorolt információkkal kapcsolatos információkéréshez.

2. Helyesbítéshez és törléshez való jog (GDPR 16. és 17. cikk):

Önnek joga van az érintett, helytelen személyes adatainak helyesbítését és adott esetben a hiányos személyes adatainak kiegészítését kérni.

Ezenkívül a GDPR 17. cikkében felsorolt okok bármelyikének bekövetkezése esetén Önnek joga van az érintett személyes adatok törlését kérni, pl. ha már nincs szükség az adatokra a nyomon követett célokhoz.

3. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk):

A GDPR 18. cikkében felsorolt feltételek fennállása esetén Önnek joga van az adatkezelés korlátozását kérni, pl. ha egy esetleges vizsgálat idejére letiltotta az adatkezelést.

4. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk):

A GDPR 20. cikkében felsorolt, meghatározott esetekben Önnek joga van ahhoz, hogy az érintett személyes adatokat strukturált, ma használatos és géppel olvasható formátumban megkapja, ill. ezen adatok harmadik fél részére történő továbbítását kérje.

5. Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk):

Ha az adatok gyűjtése a GDPR 6. cikke 1. bekezdése f) pontja szerint történik (adatfeldolgozás a jogosult érdekeinek biztosításához), akkor Önnek jogában áll, hogy speciális helyzetéből adódó okokból bármikor tiltakozást nyújtson be az adatfeldolgozás ellen. Ebben az esetben személyes adatainak feldolgozását befejezzük, kivéve, ha azokat kötelezően meg kell őrizni a feldolgozáshoz, ami az érintett személy érdekei, jogai és szabadsága felett áll, vagy ha a feldolgozás különböző jogigények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.

6. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk):

A GDPR 77. cikke alapján Önnek joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, ha úgy véli, hogy az érintett adatok feldolgozása az adatvédelmi törvénybe ütközik. A panasztételhez való jog különösen az Ön tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál érvényesíthető.

9. Youtube

YouTube Our website uses YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, for the integration of videos, represented by Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. YouTube videos are integrated with us via an extended data protection mode, i.e. no personal data from Google is evaluated when you visit our website. If you click on the video, your IP address will be sent to YouTube and YouTube will be informed that you have viewed the video. We have no influence on the possible collection and use of your data by YouTube. You can find more information in YouTube's privacy policy at https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB&gl=uk. If you are logged in to YouTube, this information will also be attributed to your user account. If you do not want this attribution, you can log out of your user account before viewing the video.

10. Adatvédelmi felelős

Amennyiben a CEWE-nél alkalmazott adatvédelemre vonatkozóan kérdései vannak, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk:

CEWE Stiftung & Co. KGaA
Datenschutz
Meerweg 30-32
26133 Oldenburg
Tel.: +49 (0)441 404285
(datenschutz@cewe.de)

Elisabeth Mählmann

CEWE Stiftung & Co. KGaA
26133 Oldenburg, 2018. 05. 24.

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description