Részvételi szabályzat

 

Részvételi szabályzat

1. A CEWE Stiftung & Co. KGaA, a későbbiekben mint CEWE, meghirdeti a "CEWE Photo Award 2019 – Our world is beautiful” fotópályázatot. A pályázat célja a világ szépségének bemutatása a fotósok szemszögéből. A nyertes fotók kiválasztásáról egy zsűri dönt. A CEWE 1000 értékes nyereménnyel díjazza a nyerteseket. A győztes fotók a „Nyertesek” honlapon kerülnek bemutatásra és minden díjazottat írásban értesítünk (e-mailben vagy levélben), lásd a megjegyzést a 12. pontban.

2. A fő pályázaton belül rövidebb időtartamokkal tematikus speciális értékelések zajlanak le. Ezek a rövid pályázatok különböző országokban (regionálisan) és adott esetben együttműködő partnerekkel kerülnek lebonyolításra. A fő pályázat részvételi feltételei minden speciális értékelésnek felülrendeltek. Az eltérő rendelkezéseket a pályázati plattform megfelelő oldalai tartalmazzák.

3. A részvételre kizárólag természetes, nagykorú és 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

4. A résztvevők legfeljebb 100, saját maguk által készített digitális fényképpel pályázhatnak, amelyek felett teljes szerzői és felhasználási joggal rendelkeznek, és amelyek témája nem ellenkezik sem a származási ország, sem az Európai Unió jogi rendelkezéseivel, sem a képen ábrázolt személyek személyiségi jogaival. A fotókat 2019. május 31.-ig lehet feltölteni a következő tíz kategóriában: „Állatok”, „Utazás és kultúra”, „Ételek”, „Épületek és infrastruktúra”,  „Természet”, „Tájak”, „Emberek”, „Hobbi és szabadidő”, „Sport” valamint „Humor”. Pályázni kizárólag online úton, a pályázat holnapjain keresztül lehet. A levélben vagy egyéb úton benyújtott munkákat nincs módunkban figyelembe venni.

5. A pályázók a feltöltött fényképeket, valamint a képek adatait és leírását személyes felhasználói fiókjukon keresztül kezelhetik. A feltölthető képek felbontása minimum 1.920 x 1.080 pixel, fájlmérete pedig maximum 22 megabyte (MB). A képek kizárólag JPEG-formátumban tölthetők fel. Ezen túlmenően a pályázóknak rendelkezniük kell a feltöltött képek eredeti méretű változatával is, melyet a szervező a pályázóktól adott esetben kiállításokon és nyomtatott médiumokban való megjelentetés céljából a lent foglalt marketingtevékenységek keretében elkérhet.

6. A pályázat szervezője fenntartja magának a jogot, hogy a témakiírástól jelentős mértékben eltérő képállományokat törölje. A képek törléséről nem történik külön értesítés. Továbbá a pályázat szervezője fenntartja magának a jogot, hogy bármikor és előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy kiegészítse az általa rendelkezésre bocsátott tartalmakat, akkor is, ha ez befolyásolja a pályázat részvételi feltételeit.

7. A résztvevő a pályázaton való részvételével a CEWE-t és a CEWE kapcsolt vállalkozásait visszavonhatatlan, egyszeri, határozatlan időre szóló felhasználási joggal ruházza fel a feltöltött fotó(k) PR-tevékenység keretében történő felhasználásához. Ez a jog kiterjed a közzététel, a sokszorosítás, az ábrázolás és a terjesztés lehetőségére a CEWE önreklámozása és önbemutatása céljából. Minderre kizárólag a résztvevő részvételével megrendezett pályázattal összefüggésben és az azt követő kommunikációban kerül sor. Ez az engedély a benyújtott fotók használatát tartalmazza a következőkre vonatkozóan:

  1. bemutatás kiállításokon,
  2. a kiállítási tárgyak elárverezése egy nemes cél érdekében,
  3. közzététel az interneten és közösségi hálózatokon,
  4. felvétel más publikációkba, valamint harmadik fél általi közzétételek sajtótudósításokban,
  5. a CEWE szolgáltatásainak bemutatása. Az egyéb üzleti célra történő felhasználás a résztvevő külön hozzájárulásához kötött.

8. A fotópályázaton történő részvételével a résztvevő megerősíti, hogy ő a feltöltött képek szerzője, és így korlátlan felhasználási joggal rendelkezik a fotók felett. A résztvevő megerősíti továbbá, hogy az általa feltöltött fotók felett harmadik fél semmilyen jogokkal nem rendelkezik; különös tekintettel arra, hogy a képen felismerhető és látható minden személy egyetért a fent megnevezett felhasználási formákkal, és azok nem sértik harmadik fél szomszédos jogait. A résztvevő ezennel mentesíti a CEWE-t a harmadik fél által támasztott esetleges követelések alól. A CEWE alkalmazottai és azok hozzátartozói, valamint további, a fotópályázat koncepciójának kidolgozásában és megvalósításában közreműködő személyek ki vannak zárva a részvételből.

9. A benyújtott fotók közzétételével együtt a szervező részéről a résztvevő teljes neve kerül, mint szerző megadásra.

10. A pályázó biztosítja a szervezőket arról, hogy a feltöltött fájlok tartalma nem sérti az érvényes tilalmi rendelkezéseket, különös tekintettel a gyermekpornográfia terjesztésére vonatkozó tilalmat. A törvénysértést, erőszak dicsőítését, pornográfiát, rasszizmust vagy más, a jóérzésbe ütköző tárgyakat ábrázoló, vagy a pályázat manipulálására irányuló fotókat a szervező eltávolítja. A képek törléséről nem történik külön értesítés.

11. A közzététel feltételei alapján a fotók közzétételéért nem jár sem honorárium, sem egyéb díjazás. A szervező által a "Díjak" oldalon kitűzött tárgyi nyeremények és/vagy utalványok készpénzben nem kerülnek kifizetésre és a cseréjük kizárt. A díjak harmadik fél részére történő átruházása sem lehetséges.

12. Megjegyzés az 1. ponthoz: Amennyiben egy nyertes az értesítést követő 14 napon belül nem jelentkezik, akkor a díjra vonatkozó igénye érvényét veszti és a pályázat szervezője pótlásként egy másik nyertes megnevezésére jogosult. Ugyanez érvényes a havi nyertesek esetén is.

13. A résztvevő bármikor visszavonhatja fotóit a pályázatból az érintett fotó törlésével a személyes felhasználói fiókon keresztül. Kivételt képeznek azok a fotók, melyek a zsűrizést követően már felkerültek a „Nyertesek” honlapra.

14. A fotók feltöltésével a résztvevő elfogadja a Részvételi feltételeket. Jogi út kizárva.

15. Az iOS rendszeren futó CEWE Photo Contest applikáció használatára vonatkozó felelősséget kizáró nyilatkozat: Megjegyzendő, hogy az Apple Inc. nem vesz részt a pályázat lebonyolításában, illetve szponzorálásában. A pályázat nyereményei között nem szerepelnek az Apple Inc. termékei. Továbbá az Apple Inc. semmilyen felelősséget nem visel az applikációért vagy annak használatáért.

 

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description